​Forbrugerinformation

 


Find oplysninger om Dansk Supermarkeds produkter her​. Sikkerhedsdatabladene indeholder oplysninger om produkternes sikkerheds-, sundheds- og miljømæssige egenskaber. Det er disse, der anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

 
 

Forbrugerdatabladene indeholder oplysninger om produkternes indholdsstoffer.

  

Yderligere spørgsmål eller rekvirering af medicinske datablade rettes til Dansk Supermarked på tlf. 87 78 50 00. ​​

 
 
​​​

Dansk Supermarked • føtex A/S • Rosbjergvej 33 • DK-8220 Brabrand • CVR 35 95 47 16 • E-mail: foetex@foetex.dk • Tlf. 87 78 30 90